Vi holder holder lukket fra onsdag d. 17/05 og er tilbage igen mandag d. 22/05. 

Bæredygtigt Byggeri

                
I Komproment er vores mål at bidrage til bedre bygninger og byggerier igennem åbenhed og ærlighed. Vi arbejder hver dag på at sikre at vore kunder ved de kan henvende sig hos os og at vi igennem rådgivning vil arbejde sammen om den bedste løsning.

Ligeledes er dokumentation til fremtidens krav vigtige. Vi uddanner os og vi følger med i hvilke krav der stilles for at være en seriøs medspiller når talen falder på det at bygge bæredygtigt eller at tilstræbe sig så sund og dokumenteret en bygning som muligt.
At bidrage til udviklingen hen mod de bedste byggerier er vigtige for os. Vi arbejder hårdt på at være de bedste men ved også hvor vigtigt det er at være ærlige omkring de områder hvor vi kan blive bedre – vores mål er at bidrage til den grønne dagsorden i praksis og på en ordentlig og troværdig måde.

Miljøcertificeringer

Byggericertificeringer spiller en afgørende rolle i dagens byggeindustri. Disse certificeringer er en metode til at vurdere og godkende bygninger ud fra forskellige bæredygtighedskriterier. De hjælper med at sikre, at bygninger opfylder specifikke standarder for energieffektivitet, materialer, vandforbrug og indvirkning på miljøet.

Det er vigtigt for bygherrer, arkitekter og entreprenører at være opmærksomme på disse byggericertificeringer og inkorporere bæredygtighedsprincipper i deres projekter. Ved at vælge bæredygtige løsninger og materialer kan de bidrage til at bevare ressourcer, reducere affald og minimere miljøbelastningen fra byggeri.

I fremtiden forventes byggericertificeringer at spille en endnu større rolle, da der er et stigende fokus på at opnå miljømæssig og social bæredygtighed. Bygninger, der opfylder strenge certificeringsstandarder, vil være i stand til at tiltrække bevidste lejere og bidrage til opbygningen af mere bæredygtige og livskvalitetsfremmende samfund.

DGNB

DGNB er den mest anvendte certificering inden for byggeri i Danmark og er dansk lanceret i 2012. DGNB er kendt som Deutsche Gesellshaft für Nachhaltiges Bauen og kendetegnes af et helhedsorienterede syn på bæredygtighed. Certificeringen fokuserer på bæredygtighed og miljømæssige aspekter, bestående af kriterier og underkriterier til at evaluere, med afsætning i bæredygtighedsaspekter fra Rio-erklæringen. De tyske kriterier er tilpasset de danske standarter, praksis og lovgivning. Selve certificeringen vurderer miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed, samt supplerer med vurdering af tekniske kvaliteter der dækker de fysiske rammer, som hertil dækker selve udviklingsprocessen. De evaluerede kriterier vægtes i forhold til hinanden hvilket resulterer i at bæredygtighed set fra DGNB perspektiv handler om at score højt både på enkelte parametre og samtidig skabe balance mellem parametrene.

BREEAM

BREEAM certificeringen er oprettet i UK og er en bæredygtigheds evaluerings metode for projekter, infrastrukturer og bygninger. BREEAM anerkender og reflekterer værdien i større udførte aktiviteter gennem miljøets cyklus fra ny konstruktion til brug og modernisering. Dette sker gennem tredjeparts certificering og vurdering af miljø, social og økonomisk bæredygtigheds performance. BREEAM projekter er bæredygtige miljøer som forbedrer velfærd hos mennesker som lever og arbejder i dem. Derudover hjælper det til at beskytte naturlige ressourcer og bidrager til attraktive ejendomsinvesteringer. Vurdering og certificering sker gennem forskellige stadier i bygningsprocessen fra design og konstruktion til funktion, brug og modernisering. Vurderingen ligger på en skala som spænder fra acceptabel, bestået, god, meget god, fremragende, og enestående. Vurderingen reflekteres i stjerner på BREEAM certifikater.

CRADLE TO CRADLE

Cradle to Cradle Certified er en international anerkendt tredjeparts produktcertificering målrettet cirkulær økonomi. Certificeringen er et værktøj til at handle bæredygtigt. En Cradle to Cradle certificering kan dokumentere at der arbejdes seriøst med genanvendelse og cirkulær økonomi, der er styr på kemien i produkterne og der sker udfasning as skadelige stoffer. Ydermere tages der ansvar for klimaaftryk og overgang til vedvarende energi. Der er en konstant forbedring af produkter og processer, samt der tages ansvar for mennesker og miljø. Cradle to Cradle kan omfatte enkelte produkter eller en gruppe af produkter med samme funktion eller materialer. For at blive certificeret vurderes produktet og dets fremstillingsproces inden for kategorier med krav til sundhed, cirkulær økonomi, klima, miljø og social retfærdighed. Ved certificeringen vil produkterne blive tildelt et niveau, der viser, hvor tæt det er på at opfylde Cradle to Cradle. De fire niveauer et produkt kan tilgå er Bronze, Sølv, Guld og Platin. Produktet som tilgår Cradle to Cradle, skal re-certificeres hvert andet år, og derved sikres at produktudvikling og optimering.

EPD

EPD er en Environmental Product Declaration, også kendt som miljøvaredeklaration. EPD dokumenterer de miljømæssige egenskaber ved en byggevare og udvikles i henhold til anerkendte europæiske og internationale standarter. EPD Danmark opstiller retningslinjer og krav til udforming of verifikation af pågældende EPD’er, hvilket giver en garanti for at en EPD lever op til de europæiske of internationale krav om verifikation, standardisering og indhold. EPD’er på byggevarer i Danmark blev nedsat til EPD Danmark i 2014. Derved sikres det at EPD’er der er registreret hos EPD Danmark lever op til den relevante standarter gennem kontrol og tredjepartsverifikation.

LEED

LEED er en miljøcertificeringsordning for byggeri der er udviklet i U.S.A, som administreres af Green Building Council. Certificeringsordningen består i at fremme bæredygtighed på tværs af seks forskellige områder, henholdsvis Location & Transportation, Sustainable Sites, Water Efficiency, Energy & Atmosphere, Materials & Resources, Indoor Environmental Quality, Innovation, samt Regional Priority. Helt specifikt indgår kriterierne i evalueringen, enten som krav eller frivilligt tilvalg. Ud fra evalueringen tildeles det enkelte byggeri en standard-, sølv-, guld- eller platincertificering. LEED tildeler point efter anvendelse af materialer med EPD’er, genanvendt byggemateriale, FSC og PEFC certificerede træprodukter, samt dokumenteret kemisk indhold. Hertil er håndtering af bygge- og anlægsaffald og et kriterie som indgår i evalueringen.

SVANEMÆRKET

Svanemærket byggeri er en dansk miljømærkning. Et svanemærket byggeri lever op til krav i forhold til materialer, byggeprocessen, brugsfase samt affalds- og recirkuleringsfasen. Et svanemærket byggeri kendetegnes ved et lavt energiforbrug, herunder præmiering for brug af vedvarende energi. Et godt indeklima, herunder opfylder krav til ventilation, fugtsikring og afgasning af skadelig kemi. Derudover skal et svanemærket byggeri leve op til krav i forhold til miljø- og sundhedsskadelige stoffer både i byggematerialer og kemiske produkter. En høj byggeteknisk kvalitet via en gennemgang af tredjepart, herunder kontrolleres byggeproces og færdigt byggeri af en tredjepart. Genbrug og genanvendelse af bygningsdele sikres via en logbog som tilkendegiver hvilket senere kan genbruges og fremme den cirkulære økonomi.

WELL

WELL er en amerikansk certificering med fokus på at bygninger og organisationer fokuserer på at fremme sundhed. Tanken bag kommer fra videnskabelig research hvori WELL inkluderer strategier som bestræber sig på at fremme sundhed ved at sætte forskellige præstations standarter indenfor design indgreb, operative protokoller og politikker, samt en dedikeret indsats for at støtte kulturen indenfor sundhed og velvære. En WELL-certificering er en investering i mennesker. Med en WELL-certificering tages der tiltag for at forbedre kvaliteten af luft, vand og lys. For at opnå en WELL-certificering uddeles der point ud fra performance indenfor forskellige politikker, design og funktions strategier. Dertil kan der opnås enten bronze, sølv, guld eller platinum WELL-certificering.
Materialepas

Hos Komproment forsøger vi at efterleve at nutidens materiale er fremtidens materialebank. At vi i fremtiden vil opfatte byggevarer uden et DNA som byggeaffald tror vi er stor. Derfor arbejder vi med vores materialepas i en praktisk løsning hvor vi synliggør hvad systemerne er opbygget af sådan de kan skilles af i rene fraktioner når de ikke mere skal benyttes på tag eller facade.

Den Sorte Boks – Bæredygtigt fokus i praksis.

Den sorte boks er et forsøg på at få budskaberne flyttet derud hvor de gør en forskel nemlig på byggepladsen. Det er her informationen skal være tilgængelig og det er hele tanken bag den sorte boks og materialepasset.

Hele tanken er at give materialerne et nyt liv gennem et kendt DNA og at flytte den viden ud lokalt. Altså at handle globalt men løse tingene lokalt – det tror vi på giver mening.
Vi i Komproment synes også selv at det er en troværdig måde at komme med bud på hvordan man på tag og facadesystemer kan bidrage til løsninger der først rigtig skal stå deres prøve om rigtig mange år. Kvaliteten og levetiden på systemerne gør at vi ligger på +80 år hvilket kan gøre det svært når vi taler om løsninger.

Materialepas i naturskifer

Her finder du Den Sorte Boks

Materialepasset eller den sort boks finder du indbygget i facaden som på foto ovenfor eller som illustreret nedenfor.
Genanvendelse i praksis

Hos Komproment er vi meget opmærksomme på, at de produkter vi bruger og arbejder med tilhører de tunge materialer og dermed også energiintensive. Vi er også bevidste om, at de materialer vi benytter oftest ikke kan nedbrydes og genanvendes 100% og derfor tror vi på, at vores bidrag er igennem naturlige materialer og design for adskillelse.

Materialepas eller den Sorte Boks, som vi også kalder den, er en vigtig del af den måde vi  kan gøre en forskel. Vi tror på, at når vi taler om Genanvendelses-løsninger er materialepasset en troværdig måde at tage ansvar på.

I og med at vi arbejder på globale markeder er den mest korrekte måde at håndtere materialerne på ikke at flytte dem retur til Danmark, for der at genanvende eller genbruge dem. Derfor kommunikerer vi igennem vores materialepas og i partnerskaber finder vi lokale løsninger og tiltag hvor materialet kan få nyt liv – det synes vi giver mening i praksis.

Kontakt os for mulighederne omkring genanvendelse af vores produkter.

DOKUMENTERET BÆREDYGTIGT BYGGERI

Hvad betyder bæredygtigt byggeri for dig som kunde:

Du har valgt en leverandør som har fokus på miljøet og at netop dit produkt er bæredygtigt og kan indgå i et kredsløb. Du har valgt en virksomhed som via samarbejdet med underleverandører og transportører forsøger at producere og levere netop dine vare med mindst mulig negativ påvirkning på miljøet. Dette sker fordi Komproment samarbejder med virksomheder som har udarbejdet en holdning og et værdisæt som skal være med til at sikre gode miljøvilkår. For dig som kunde betyder dit køb af facadeprodukter fra Komproment samtidig at du køber en facade som er dokumenteret bæredygtig. Den kan sættes op og pilles ned igen.

vi arbejder med begrebet scrap værdi da din facade ved demontering vil have en værdi da facadedelene kan genbruges. Kort sagt så bibeholder din facade en værdi i mange år.

Bæredygtigt byggeri giver os en lysere fremtid

Vi bruger næsten 90 % af vores tid indenfor. Bygninger har derfor en væsentlig indflydelse på vores helbred, trivsel og sikkerhed. På samme tid er bygninger en stor forbruger af energi og materialer, hvorfor de har en stor miljøpåvirkning og er dyre at vedligeholde. Bæredygtigt byggeri er en af de mest effektive måder, hvorpå vi kan forbedre vores livskvalitet og beskytte miljøet. Grønt byggeri kan effektivt bidrage til at nå globale bæredygtigsmål såsom at bekæmpe klimaforandringer, oprettelse af bæredygtige og velstående samfund og fremme økonomisk vækst. Fordelene ved bæredygtigt byggeri er altså både miljømæssige, sociale og økonomiske. Det er derfor meget vigtigt at bygge og renovere med bæredygtige materialer. Når du vælger Komproment til et bæredygtigt byggeri, vælger du en leverandør, som har fokus på miljøet. Vi sørger for, at netop dine materialer i samarbejde med dig får et bæredygtigt aftryk. Vi forsøger via samarbejde med underleverandører at have fokus på den miljømæssige belastning. Vi arbejder med design princippet design til adskillelse hvilket betyder det kan bygges op og pilles ned igen i rene materialefraktioner. Vi tror på at nutidens materiale er fremtidens materialebank.

Hvad er et bæredygtig byggeri?

Et bæredygtigt byggeri er et byggeri, der i design, konstruktion og drift reducerer og eliminererer negative miljøpåvirkninger, og som kan have en positiv indvirkning på miljøet. Det ideelle bæredygtige byggeri vil være et projekt, der giver mulighed for at bevare det meste af det naturlige miljø omkring bygningen, mens man stadig er i stand til at konstruere en bygning, som skal tjene et formål. Derfor er et grønt byggeri et byggeri, der gennemgår processer, der er miljømæssigt ansvarlige og ressourceeffektive hele vejen gennem en bygnings livscyklus. Lige fra placering til design, konstruktion, drift, vedligeholdelse, renovering og dekonstruktion. Ud fra det perspektiv forsøger Komproment at designe tag og facadeløsninger. Når du handler hos Komproment, kan du derfor være sikker på, at vi altid har et bæredygtigt alternativ såfremt du ønsker dette. Hos os finder du bæredygtige materialer som naturskifer, tegl og integrerede solceller som en del af vores standardsortiment. Et bæredygtigt byggeri kræver at du tager stilling til hvilke materialer du ønsker og hvilke materialer du tænker er det mest bæredygtige ud fra den viden vi har nu. Skal facaden laves i naturmaterialer som skifer eller i tegl og beton? Naturmaterialer er gode ved miljøet, og så er det typisk materialer som holder længe, der kun bliver pænere med tiden. Du bør også overveje ting som tilgængelighed og produktion. I vore facadesystemer er det vigtigt at materialet har en lang levetid, at det kan bygges op og bygges ned igen – altså genbruges i eksempelvis et nyt byggeri. Det er derfor vi designer til adskillelse. Nogle materialer transporteres over store afstande derfor er det vigtigt at de er robuste og har en lang levetid samt minimal vedligehold. Det er tanker vi tager med os ind i vore designs. Vi forsøger at træffe bæredygtige og cirkulære valg for vore materialer udfra den viden vi har i dag.

Byg bæredygtigt med bæredygtige materialer

Når du overvejer et nyt byggeri, er valget af materialer en af de vigtigste beslutninger, du skal tage. Du bør altid vælge materialer med omhu, både for bygningens velvære, men også for din egen og miljøets. Hos Komproment finder du materialer til det bæredygtige byggeri som naturskifer, tegl samt løsninger med integrerede solcelleløsninger. Når du skal vælge materiale til dit tag, står det typisk mellem valget om tegl eller skifer. Skifer er et naturligt materiale, der anses som værende en bæredygtig ressource. Hos Komproment får vi naturskifer fra Spanien og Brasilien, men miljøpåvirkningen fra transporten opvejes af branchens forpligtelse til at reetablere naturen omkring de forskellige skiferbrud. Skifer er et enormt holdbart materiale og det kræver næsten ingen vedligeholdelse. Derfor bruges der næsten ingen ressourcer på skifer, så snart det er monteret på facaden.

Tegl anes også som et meget bæredygtigt materiale, hvilket er på grund af materialets lange levetid og dets naturlige oprindelse. Tegl består af 100 % naturligt materiale, hvilket kræver meget lidt vedligeholdelse, og du slipper derfor for at bruge ressourcer på materialet. Det er også et materiale, der ældes med ynde, og ofte får patina med årene. Derfor kan brugte teglsten hvis man ønsker det nemt genanvendes i et nyt byggeri, hvorfor tegl er blandt en af de mest bæredygtige materialer, du kan vælge til et bæredygtigt byggeri. Lang levetid og et minimum af vedligehold sikrer et godt bæredygtigt alternativ.

Når man beder folk tænke i retning af et bæredygtigt byggeri, vil de fleste i dag tænke på ting som solceller, som noget af det mest bæredygtige. Og det er de også. I hvert fald hvis du ønsker at mindske dit CO2-udslip og dit energiforbrug. Solceller kan forbedre energimærket på huset, de monteres på, og faktisk reducere behovet for at købe energi til husstanden. Hos Komproment har vi udviklet tag- og facadeintegrerede solceller, som altid tilpasses det facademateriale, du har valgt. På den måde sikrer vi den bedste og pæneste løsning for dit bæredygtige byggeri.

Derfor skal du altid vælge et bæredygtigt byggeri

Hvis du ønsker at gøre en forskel og tænke i bæredygtigt byggeri skal du være opmærksom og udvælge dine materialer med omhu. Ved at tænke bæredygtigt tager du ansvar for vores omverden og den verden vi efterlader til de næste generationer. Vi skal huske at nutidens materiale og materialevalg gerne skulle kunne bruges som fremtidens materialebank igennem genbrug og genanvendelse.

Kort opsummering:

- Du får en facade som er dokumenteret bæredygtig.
- Du er ressourcebevidst i dit valg af byggematerialer.
- Du gør noget godt for vores omverden ved at tænke i bæredygtighed.
- Du køber en facade hvor indholdet er dokumenteret og som bibeholder værdi netop fordi
vi ved hvad den består af.
chevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram