Vi holder holder lukket fra onsdag d. 17/05 og er tilbage igen mandag d. 22/05. 

Code of Conduct

                
Hos Komproment ønsker vi at vores leverandører har samme niveau for miljø, sociale forhold og etik, som vi selv har. Dette sikrer vi ved at anvende vores Code of Conduct. 

Vores leverandører underskriver vores Code of Conduct, hvormed leverandørerne forpligter sig til at overholde internationale standarter. 

Vores Code of Conduct fokuserer på at opfylde og tale ind i de internationale standarter. Det omhandler:

Mangfoldighed
Vi stræber efter at favne og acceptere mangfoldighed hvor vi afspejler et globalt samfund. Dette er gældende både for køn, uddannelse, etnicitet, religion, seksualitet, alder og arbejdsevne. 

Menneskerettigheder
Vi agerer og handler i rød tråd med menneskerettighederne. Dertil stiller vi de samme krav til vores samarbejdspartnere rundt omkring i verden. 

Miljøhensyn 
Vi bestræber os på at skabe gode betingelser internt som eksternt. Vi tror på at der er en sammenhæng mellem et godt miljø og en høj motivation. Vi forsøger at drive virksomhed med fornuft samt et ønske om at give kommende generationer de bedste betingelser. 

Anti-korruption
Vi er en etisk forsvarlig virksomhed og vi forsøger os i at handle med hoved og hjerte. Vi tager afstand fra korruption og indgår ikke uetiske aftaler. 

Lovkrav og overholdelse
Vi overholder som minimum gældende national lovgivning og går gerne længere såfremt det giver mening for alle parter.  

chevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram