Vi holder holder lukket fra onsdag d. 17/05 og er tilbage igen mandag d. 22/05. 

CSR Politik

                
Vi ønsker at tage et samfundsmæssigt ansvar og vi vil være en aktør indenfor byggebranchen når der tales om bæredygtig udvikling, bæredygtige tiltag og cirkulær økonomi.

Ordentlighed er et nøgleord for os både i valg af samarbejdspartnere, produkter og i måden vi ønsker at omgås folk på.


Igennem respekt tilstræber vi at gøre en forskel på samfundet omkring os. Taler vi om bæredygtighed i praksis så er det for os både økonomisk, socialt og miljømæssigt.
I Komproment er vi bevidste om at vi er en lille spiller på en meget stor scene men samtidig meget bevidste om at vi kan være med til at gøre en lille forskel. Det er vigtigt for os og hjælper os med altid at tilstræbe at være den bedste udgave af os selv.

Vores indsats og ansvar udspringer med inspiration fra FN’s Global Compact, som er verdens største frivillige initiativ for virksomheders samfundsansvar. Vi arbejder målrettet med at tage ansvar samt opfylde det ansvar som vi har i branchen. Komproment tilstræber at agere som en samfundsbevidst virksomhed, som både internt og eksternt, tager ansvar for arbejdsforhold, samt overholder andre forhold indenfor en etisk fastsat ramme.

Vi arbejder på at finde en model for at opnå målbare resultater for derigennem at skabe synlighed og flytte os mod noget bedre.

Menneskerettigheder

Hos Komproment respekterer vi de internationale menneskerettigheder og arbejdsrettigheder, beskrevet i The International Bill of Human Rights, og i The International Labour Organization. Vi yder det vi kan for undgå nogen form for negativ påvirkning af menneskerettighederne og arbejdsrettigheder, derudover forpligter vi os til at håndtere og genoprette nogen form for rettigheder, hvis negativ påvirkning. Vi respekterer vores medarbejdere, samarbejdspartnere og kunders privatliv. Hos Komproment forpligter vi os til at sikre ansvarlighed i forbindelse med vores produkter, samt produktion og test af produkterne, da vi ikke ønsker at forårsage skader i forhold til liv, sikkerhed og sundhed, både for mennesker og miljø.
Medarbejdernes ve og vel er vigtigt for os, og vi sørger for et sundt og sikkert arbejdsmiljø både psykisk og fysisk. Vi bestræber os på et godt socialt miljø, og arbejder for trivsel blandt medarbejderne.

Hos Komproment har vi gode arbejdsforhold og vi sørger derfor for at medarbejderne ikke udsættes for nogen former for tvang, chikane, trusler om vold, eller fysisk afstraffelse. Vi ønsker vores medarbejder trives og udvikles under ordentlige forhold og derfor søger vi for faglige samt personlige udviklingsmuligheder.Arbejdsrettigheder

Som virksomhed følger vi, som minimum, den gældende lovgivning og overenskomster i forhold til løn, arbejdstid, ferie, hvile, barsel og andre vilkår gældende på vores område. Vi udbetaler løn mindst en gang om måneden, og i lovlige betalingsmidler. Vi tager stor afstand fra tvangsarbejde, både direkte og indirekte. I henhold til ansættelse modtager vores medarbejdere en skriftlig og forståelig udført bekræftelse på deres ansættelsesvilkår, samt retten til fri bevægelighed i forbindelse med ansættelse og arbejde. Vi tager afstand fra al involvering i børnearbejde, både direkte og indirekte. Herunder følger vi de specielle krav i forbindelse med ansættelse af ungarbejdere mellem 15 og 18 år.

Vi, som arbejdsplads og virksomhed tager afstand fra alle former for diskrimination og vi arbejder for lige muligheder for alle vores medarbejdere, både nuværende og kommende. Vi må eller ønsker, at hverken direkte eller indirekte diskriminere grundet køn, race, hudfarve, religion, sprog, alder, politisk eller anden overbevisning, nationalitet, handikap, social eller etnisk baggrund, seksuel orientering, formueforhold, herkomst eller anden status. Vi baserer ansættelse, løn, videreuddannelse, afskedigelse, pension og andre ansættelsesmæssige vilkår på relevante og objektive kriterier. Ved barselsorlov for en medarbejder må der ikke afskediges eller trues med nogen form for afskedigelse, der skal tilbydes at medarbejderen kan vende tilbage til den givne arbejdsfunktion til samme vilkår og løn efter endt barsel. Fagforeningsfrihed samt kollektiv forhandling er yderligere noget vi anerkender som ret blandt vores medarbejdere.

 

Miljø

Vi forpligter os til at vedligeholde samt etablere nye procedurer for at være på forkant samt håndtere miljøproblemer og andre skader og ulykker relateret til industrien. Vi arbejder med at minimere alle former for miljømæssige påvirkninger fra vores aktiviteter, herunder vores produkter og produktion. Arbejdet med reducering foregår gennem håndtering af kemikalier på en forsvarlig måde i forhold til miljøet, bidragelse til genbrug og genanvendelse af materialer samt produkter, derudover håndterer samt bortskaffer vi farligt affald på forsvarlig vis.


Antikorruption

Hos Komproment tager vi stor afstand fra enhver form for korruption eller bestikkelse med henblik på at påvirke forretningsforbindelser, eller offentlige personer. I forlængelse af dette afstår vi også selv fra at acceptere eller modtage nogen form for bestikkelse eller korruption.


Rapportering

Vi ønsker at tage samfundsansvar og dokumentere vores indsatser og resultater, derfor fremviser vi vores CSR-oplysninger på vores hjemmeside samt gennem nyheder, da vi er stolte af at tage ansvar i samfundet. Vi er meget bevidste om at de resultater vi opnår, kan blive bedre og at de tager udgangspunkt i de ressourcer vi har til rådighed men åbenhed er vigtigt for os. Derfor tør vi både fortælle hvor vi er dygtige, men ikke mindst hvor vi skal arbejde hårdere for at nå i mål.

chevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram