For Komproment er det naturligt at tænke miljø og bæredygtighed ind i dagligdagen.

Hånd i hånd med dette ligger det os meget på sinde at arbejde med ærlighed og høj etisk moral på alt hvad vi foretager os. Til dette har vi valgt nogle styringsværktøjer som gerne skulle være med til at sikre at vi hele tiden manøvrerer med høj moral og indenfor det valgte kodeks.

Ærlighed er vigtigt for os uanset om det er materialer eller vores måde at opføre os på en ordentlig måde overfor vore samarbejdspartnere. Komproment har valgt at indgå et samarbejde med Cradle To Cradle som er det direkte styringsredskab i vore bestræbelser på at være en god samarbejdspartner på tag og facader.

Udvalgte referencer

Se vores referencer og få inspiration til dit næste projekt.

I Ryhaven er anvendt materialer, der patinerer smukt over tid med facader beklædt af teglspån og træ.

Renoveringen af Ryhaven repræsenterer en ny tilgang til renovering af almene boliger: For første gang i Danmark anvendes modulbyggeri i en renovering, når nye boliger bygges på de eksisterende sokler. De nye boliger er tidssvarende både når det kommer til energikrav og til familiernes øgede behov for fleksible indretning.Boligerne i Ryhaven lever op til 2020 krav – en markant forbedring i forhold til det eksisterende byggeri. Modulerne er præfabrikerede og færdigapterede, når de leveres på byggepladsen. Herved afkortes byggeperioden med 5mdr og materialespild mindskes.