DOKUMENTERET BÆREDYGTIGT BYGGERI

Hvad betyder bæredygtigt byggeri for dig som kunde:

Du har valgt en leverandør som har fokus på miljøet og at netop dit produkt er bæredygtigt og kan indgå i et kredsløb. Du har valgt en virksomhed som via samarbejdet med underleverandører og transportører forsøger at producere og levere netop dine vare med mindst mulig negativ påvirkning på miljøet. Dette sker fordi Komproment samarbejder med virksomheder som har udarbejdet en holdning og et værdisæt som skal være med til at sikre gode miljøvilkår. For dig som kunde betyder dit køb af facadeprodukter fra Komproment samtidig at du køber en facade som er dokumenteret bæredygtig. Den kan sættes op og pilles ned igen.

vi arbejder med begrebet scrap værdi da din facade ved demontering vil have en værdi da facadedelene kan genbruges. Kort sagt så bibeholder din facade en værdi i mange år.

5S3A5365

Bæredygtigt byggeri giver os en lysere fremtid

Vi bruger næsten 90 % af vores tid indenfor. Bygninger har derfor en væsentlig indflydelse på vores helbred, trivsel og sikkerhed. På samme tid er bygninger en stor forbruger af energi og materialer, hvorfor de har en stor miljøpåvirkning og er dyre at vedligeholde. Bæredygtigt byggeri er en af de mest effektive måder, hvorpå vi kan forbedre vores livskvalitet og beskytte miljøet. Grønt byggeri kan effektivt bidrage til at nå globale bæredygtigsmål såsom at bekæmpe klimaforandringer, oprettelse af bæredygtige og velstående samfund og fremme økonomisk vækst. Fordelene ved bæredygtigt byggeri er altså både miljømæssige, sociale og økonomiske. Det er derfor meget vigtigt at bygge og renovere med bæredygtige materialer. Når du vælger Komproment til et bæredygtigt byggeri, vælger du en leverandør, som har fokus på miljøet. Vi sørger for, at netop dine materialer i samarbejde med dig får et bæredygtigt aftryk. Vi forsøger via samarbejde med underleverandører at have fokus på den miljømæssige belastning. Vi arbejder med design princippet design til adskillelse hvilket betyder det kan bygges op og pilles ned igen i rene materialefraktioner. Vi tror på at nutidens materiale er fremtidens materialebank.

Hvad er et bæredygtig byggeri?

Et bæredygtigt byggeri er et byggeri, der i design, konstruktion og drift reducerer og eliminererer negative miljøpåvirkninger, og som kan have en positiv indvirkning på miljøet. Det ideelle bæredygtige byggeri vil være et projekt, der giver mulighed for at bevare det meste af det naturlige miljø omkring bygningen, mens man stadig er i stand til at konstruere en bygning, som skal tjene et formål. Derfor er et grønt byggeri et byggeri, der gennemgår processer, der er miljømæssigt ansvarlige og ressourceeffektive hele vejen gennem en bygnings livscyklus. Lige fra placering til design, konstruktion, drift, vedligeholdelse, renovering og dekonstruktion. Ud fra det perspektiv forsøger Komproment at designe tag og facadeløsninger. Når du handler hos Komproment, kan du derfor være sikker på, at vi altid har et bæredygtigt alternativ såfremt du ønsker dette. Hos os finder du bæredygtige materialer som naturskifer, tegl og integrerede solceller som en del af vores standardsortiment. Et bæredygtigt byggeri kræver at du tager stilling til hvilke materialer du ønsker og hvilke materialer du tænker er det mest bæredygtige ud fra den viden vi har nu. Skal facaden laves i naturmaterialer som skifer eller i tegl og beton? Naturmaterialer er gode ved miljøet, og så er det typisk materialer som holder længe, der kun bliver pænere med tiden. Du bør også overveje ting som tilgængelighed og produktion. I vore facadesystemer er det vigtigt at materialet har en lang levetid, at det kan bygges op og bygges ned igen – altså genbruges i eksempelvis et nyt byggeri. Det er derfor vi designer til adskillelse. Nogle materialer transporteres over store afstande derfor er det vigtigt at de er robuste og har en lang levetid samt minimal vedligehold. Det er tanker vi tager med os ind i vore designs. Vi forsøger at træffe bæredygtige og cirkulære valg for vore materialer udfra den viden vi har i dag.

Byg bæredygtigt med bæredygtige materialer

Når du overvejer et nyt byggeri, er valget af materialer en af de vigtigste beslutninger, du skal tage. Du bør altid vælge materialer med omhu, både for bygningens velvære, men også for din egen og miljøets. Hos Komproment finder du materialer til det bæredygtige byggeri som naturskifer, tegl samt løsninger med integrerede solcelleløsninger. Når du skal vælge materiale til dit tag, står det typisk mellem valget om tegl eller skifer. Skifer er et naturligt materiale, der anses som værende en bæredygtig ressource. Hos Komproment får vi naturskifer fra Spanien og Brasilien, men miljøpåvirkningen fra transporten opvejes af branchens forpligtelse til at reetablere naturen omkring de forskellige skiferbrud. Skifer er et enormt holdbart materiale og det kræver næsten ingen vedligeholdelse. Derfor bruges der næsten ingen ressourcer på skifer, så snart det er monteret på facaden.

Tegl anes også som et meget bæredygtigt materiale, hvilket er på grund af materialets lange levetid og dets naturlige oprindelse. Tegl består af 100 % naturligt materiale, hvilket kræver meget lidt vedligeholdelse, og du slipper derfor for at bruge ressourcer på materialet. Det er også et materiale, der ældes med ynde, og ofte får patina med årene. Derfor kan brugte teglsten hvis man ønsker det nemt genanvendes i et nyt byggeri, hvorfor tegl er blandt en af de mest bæredygtige materialer, du kan vælge til et bæredygtigt byggeri. Lang levetid og et minimum af vedligehold sikrer et godt bæredygtigt alternativ.

Når man beder folk tænke i retning af et bæredygtigt byggeri, vil de fleste i dag tænke på ting som solceller, som noget af det mest bæredygtige. Og det er de også. I hvert fald hvis du ønsker at mindske dit CO2-udslip og dit energiforbrug. Solceller kan forbedre energimærket på huset, de monteres på, og faktisk reducere behovet for at købe energi til husstanden. Hos Komproment har vi udviklet tag- og facadeintegrerede solceller, som altid tilpasses det facademateriale, du har valgt. På den måde sikrer vi den bedste og pæneste løsning for dit bæredygtige byggeri

Derfor skal du altid vælge et bæredygtigt byggeri

Hvis du ønsker at gøre en forskel og tænke i bæredygtigt byggeri skal du være opmærksom og udvælge dine materialer med omhu. Ved at tænke bæredygtigt tager du ansvar for vores omverden og den verden vi efterlader til de næste generationer. Vi skal huske at nutidens materiale og materialevalg gerne skulle kunne bruges som fremtidens materialebank igennem genbrug og genanvendelse.

Kort opsummering:

  • Du får en facade som er dokumenteret bæredygtig.
  • Du er ressourcebevidst i dit valg af byggematerialer.
  • Du gør noget godt for vores omverden ved at tænke i bæredygtighed.
  • Du køber en facade hvor indholdet er dokumenteret og som bibeholder værdi netop fordi
    vi ved hvad den består af.