MILJØ & CSR

CSR indsatsen i Komproment tager udgangspunkt i arbejdet med Cradle to Cradle. Indsatserne og rammerne for vores indsats læner sig op ad og udspringer af inspiration fra FN’s global Compact som er verdens største frivillige initiativ for virksomheder samfundsansvar. Vi arbejder målrettet med at opfylde og tage vores ansvar indenfor den ramme vi arbejder ud fra. Udgangspunktet for at træffe de korrekte valg er principperne i Cradle to Cradle. Komproment forsøger og tilstræber at agere som en samfundsbevidst virksomhed som både internt og eksternt tager ansvar for at arbejdsforhold og andre forhold overholdes indenfor en etisk fastsat ramme.

komproment---csr
PRBX-Code-of-conduct-1300x800

 • Mangfoldighed:
  Vi forsøger at favne og acceptere mangfoldighed hvor vi afspejler et globalt samfund. Dette gælder både køn, uddannelse, etnicitet, religion, seksualitet, alder og arbejdsevne.

 • Menneskerettigheder:
  Vi agerer og handler i rød tråd med menneskerettighederne. Vi stiller de samme krav til vore samarbejdspartnere rundt omkring i verden.

 • Miljøhensyn:
  Vi forsøger at skabe gode betingelser internt som eksternt. Vi tror på der er en sammenhæng mellem et godt miljø og en høj motivation. Vi forsøger at drive virksomhed med fornuft og med et ønske om at give kommende generationer de bedste betingelser.

 • Anti-korruption:
  Vi er en etisk forsvarlig virksomhed som forsøger at handle med hoved og hjerte. Vi tager afstand fra korruption og indgår ikke uetiske aftaler.

 • Lovkrav og overholdelse:
  Vi overholder som minimum gældende national lovgivning og går gerne længere såfremt det giver mening.