Vi holder holder lukket fra onsdag d. 17/05 og er tilbage igen mandag d. 22/05. 

EPD

                
EPD er en Environmental Product Declaration, også kendt som miljøvaredeklaration. EPD dokumenterer de miljømæssige egenskaber ved en byggevare og udvikles i henhold til anerkendte europæiske og internationale standarter.
Vigtigheden af et fælles sprog og spilleregler for branchen kan vi nu opnå igennem en EPD. Vi selv og branchen skal være opmærksomme på hvad en EPD kan og hvor den har sine begrænsninger i brugen.

Hos Komproment forsøger vi at bidrage positivt til den her rejse igennem dokumentation. Det sker i samarbejde med leverandører og kunder hvor rådgivning om produktet er et vigtigt redskab.

At benytte en EPD i forbindelse med en bæredygtigheds certificering af et byggeri er komplekst. Derfor forsøger vi med branchen at sætte fokus på korrekt brug og rådgivning sådan at vi sammen finder de rigtige løsninger.

En EPD er et meget dyrt styringsredskab så en forståelse af brugen og hvad den kan bruges til er et område vi kaster meget energi ind i. Vi skal som en del af branchen tage ansvar, sørge for dokumentationen og i fællesskab sørge for den benyttes korrekt.

Komproment arbejder hårdt på at levere information til at træffe de korrekte valg blandt andet igennem anskaffelsen af EPD og vi har i dag en EPD på langt de fleste hovedprodukter sådan vi er forberedte på fremtidens krav i byggeriet.

chevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram