Vi holder holder lukket fra onsdag d. 17/05 og er tilbage igen mandag d. 22/05. 

FN 17 Verdensmål

                

Sådan gør vi
Komproment har igennem arbejde med og udviklingen af Code of Conduct et redskab som sikrer at der er fokus på løn og vilkår, Alle producenter og leverandører skal skrive under på, samt overholde og acceptere punkterne i Code of conduct. Igennem leverandørbesøg og samarbejde følger Komproment forholdene tæt og på så sikker vis som muligt for at sikre alle ordnede forhold.

Sådan gør vi
Vi arbejder med sundhed og trvisel ved at vælge de rigtige samarbejdspartnere, hvor der også er fokus på dette område. Ligeledes udvikler og designer vi med fokus på funktionalitet og æstetik, men også med fokus på at der leveres så rene produkter som muligt. vi ønsker ikke brugen af kemikalier er til stede i vore produkter og den del arbejder vi løbende med.

Sådan gør vi
Komproment samarbejder med store producenter af keramik, tegl og skifer, og derigennem ved vi at de har lukkede kredsløb for vandforbrug og rens, dette gør at producenterne aktivt reducerer deres vandforbrug og behandler vand som en ressource. Vi arbejder med nogle af de mest anerkendte producenter af ovenstående produkter, og derigennem er vi fortrolige med at der gøres en forskel, særligt med fokus på minimering af ressourcer.
Sådan gør vi
Komproment bidrager til ren energi og reduceret forbrug. Et tiltag er at vi på vores kontor samt lager har fornyet alt lys til LED, og dermed reduceret forbruget. Derudover støtter Komproment et FN godkendt projekt for reducering af CO2, som er valideret og godkendt af DOE, og reguleret under Kyoto aftale 12 og FN’s klima konvention. Herved bliver energi som ikke er vedvarende, kompenseret for gennem miljøprojekter.
Vi gør disse tiltag fordi vi anerkender vi er en del af en branche hvor vi forbruger store mængder energi og ressourcer.

Sådan gør vi
Komproment støtter op om mål nummer 8 gennem design til adskillelse, materialepas, opbygning og nedbygning, samt aktivt gensalg i overskudsmaterialer. Robusthed og designet til enkel udskiftning bidrager til at holde lave vedligeholdelsesudgifter, samt lang levetid. Komproment arbejder aktivt med Take Back ordning, hvis du ønsker mere information, kan du læse mere under siden Take Back, eller kontakte os.
Vi forsøger ligeledes at have en innovativ tilgang til det at drive virksomhed og derigennem skabe anstændige og spændende jobs, ligesom der er fokus på den økonomiske vækst.

Sådan gør vi
Partnerskaber med producenter omkring miljøledelse og fokus på det at tage ansvar er vigtigt for os. Vi ved at branchen er en stor synder når vi taler Co2 og udledning derfor har vi også et ansvar for at være med til at skabe bæredygtige byer og samfund. det gør vi både i produktionen fordi der beskæftiges mange mennesker tæt ved byerne, men også igennem udvikling af produkter som kan bringe bæredygtige tiltag og biodiversitet ind i byerne og lokalsamfundene igennem innovation.

Sådan gør vi
Hos Komproment sker dette gennem dokumentation fra underleverandører. Det sker ligeledes i partnerskaber og ved løbende påvirkning og dialog, hvor vi som sælgere af et produkt, forsøger at fortælle historien omkring hvorfor ansvarlig produktion er vigtigt for en lille dansk virksomhed. Vi forsøger at gøre en forskel hvor vi kan, og det sker ofte gennem dialog, da mange lande og markeder ikke er så langt fremme og ikke har samme fokus på bæredygtig produktion. Igennem dokumentation på miljømæssige forhold er vi ligeledes med til at påvirke producenterne til optimeringer hen mod ansvarligt forbrug og produktion.

Sådan gør vi
At kunne dokumentere produkternes miljømæssige påvirkning er et fokusområde for Komproment. Vi ønsker at kunne levere en EPD på hovedprodukterne for derigennem at kunne tale ind i de krav der stilles på diverse bygningscertificeringer såsom Leed, Breeam, DGNB, Well, Svanemærket etc. Vi ved og er bekendte med at vi er en lille spiller men ved fokus og det at være opmærksom på at gøre en indsats for klimaet tror vi på at selv en lille spiller kan gøre en stor forskel.

chevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram