Vi holder holder lukket fra onsdag d. 17/05 og er tilbage igen mandag d. 22/05. 

Hvad er den sorte boks?

                
01/09/2021
Komproment byggematerialer skal altid have DNA og gå forrest i kampen mod byggeaffald. Risikoen for, at byggematerialer uden entydigt DNA samt uden materialepas i fremtiden vil blive opfattet som byggeaffald, er meget stor. Derfor har KOMPROMENT valgt at gå forrest i kampen mod ressourcespild. Den Sorte Boks er vores bud på, hvordan vi i praksis kan få informationerne derud, hvor de skal bruges – nemlig på byggepladsen hvor facaderne sættes op.

Den Sorte Boks – Bæredygtigt fokus i praksis.

Den Sorte Boks er vores svar og bidrag til en bæredygtig dagligdag med fokus på praktiske løsninger og minimum af spildte ressourcer.
Vi er bevidste om at det ikke løser udfordringen globalt men vi synes det giver god mening at bidrage med det vi er gode til. I Komproment arbejder vi hele tiden med praktiske løsninger til gavn for branchen og derfor har vi i dag et fysisk materialepas som en del af vores bæredygtige DNA.
Et materialepas er et fysisk aluminiumdokument, der helt nøjagtigt beskriver, hvad et givent system består af. Den Sorte Boks er udviklet for at sikre, at materialerne har et entydigt DNA og derfor kan genbruges lokalt eller genanvendes uden at blive nedgraderet til en ringere materialekvalitet.
KOMPROMENT Facade-systemer er designet for adskillelse. Facaderne kan bygges op og bygges ned og opdeles i rene materialefraktioner som kan genbruges eller genanvendes lokalt fordi vi ved hvad produktet indeholder.

Den sorte boks eller materialepasset giver god mening fordi det gør os i stand til via partnerskaber at sikre lokal genbrug eller genanvendelse.
Vi tilbyder take back lokalt i stedet for at ville transportere byggematerialer på tværs af Europa. Det synes vi giver god mening på et produkt som benyttes globalt men skal gøre nytte lokalt.
Ligeledes sikrer vi at vi på en ærlig måde kan tage dialogen med kunderne da det kan være svært at tale om teoretiske former for Take Back på produkter der har en dokumenteret levetid på +75 år. Der er vel pt. ingen som kan sige hvad som er trenden om +75 år så derfor fandt vi på denne løsning hvor vi i hvert fald sikrer at adgangen til materialets og facadens sammensætning er synliggjort. Det tror vi på giver mening i fremtidens bæredygtige kontekst.

Vi ønsker at det vi siger og det vi lover er det vi kan og gør, og vi tænker nutidens materiale som fremtidens materialebank. I den filosofi er et DNA på materialet meget vigtigt og giver god mening i en verden hvor byggeriet er den helt store synder med hensyn til forbrug af klodens ressourcer.

 

Her finder du Den Sorte Boks

Materialepasset finder du i facaden som afbildet nedenfor. Det bliver en integreret del som du vil kunne drage nytte af når facaden igen skal pilles ned. Så vil du kende facadens DNA og dit materiale vil være en ressource og ikke ende som byggeaffald. Det synes vi giver god mening i en verden hvor vi dagligt slider hårdt på jordens ressourcer.

Læs også

                

Bliv informeret direkte i din indbakke

Tilmeld dig nyhedsbrevet i dag.
Nyhedsbrev tilmelding
chevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram