CRADLE TO CRADLE

Produktene i C2C-avsnittet er designet til atskillelse og dokumentert bærekraft i samarbeid med vuggetilvugge.dk i Danmark. Mulighet for atskillelse er tenkt inn i designet. Produktene er testet, og vi vet hva de inneholder. Og det som ikke senere kan atskilles og gjenbrukes i en fasade eller annet bygg, resirkulerer vi via samarbeidspartnere som er eksperter innenfor nettopp deres områder.

bio-technosphere
0004
0001

Komproment jobber etter prinsippene i Cradle2Cradle og er sertifisert på sølvnivå med 5 produkter.


Sertifiseringen gjennom C2C er oppnådd fordi produktene ikke inneholder skadelige stoffer og det består av komponenter som kan atskilles fra hverandre. Sertifiseringsprosessen er gjennomført i samarbeid med Vugge til Vugge ApS i Danmark.

Produktet som sertifiseringen omfatter er:

  • Vidar
  • Teglspon
  • D Wall
  • Zappa
  • Naturskifer tradisjonelt