DOKUMENTERT BÆREKRAFT

Hva betyr bærekraftige bygg for deg som kunde?

Du har valgt en leverandør som har fokus på miljøet og at nettopp ditt produkt er bærekraftig og kan inngå i et kretsløp. Du har valgt en virksomhet som via samarbeidet med underleverandører og transportører forsøker å produsere og levere nettopp dine varer med minst mulig negativ påvirkning på miljøet. Dette skjer fordi Komproment samarbeider med virksomheter som har utarbeidet en holdning og et verdisett som skal være med på å sikre gode miljøvilkår. For deg som kunde betyr ditt kjøp av fasadeprodukter fra Komproment samtidig at du kjøper en fasade som er dokumentert bærekraftig. Den kan settes opp og tas ned igjen.

Vi jobber med begrepet scrap-verdi da din fasade ved demontering vil ha en verdi fordi fasadedelene kan gjenbrukes. Kort sagt så beholder fasaden sin verdi i mange år.

5S3A5365

Kort oppsummering:

  • Du får en fasade som er dokumentert bærekraftig.
  • Du er ressursbevisst i ditt valg av byggematerialer.
  • Du gjør noe bra for omverdenen ved å tenke bærekraft.
  • Du kjøper en fasade hvor innholdet er dokumentert og som beholder verdien nettopp fordi vi vet hva den består av.