OM KOMPROMENT

Firmaet arbeider i byggeindustrien med utvikling og salg av tak og fasader både i Danmark og på utvalgte eksportmarkeder.
De primære materialene som Komproment arbeider med er tegl, skifer og betong. Kvalitet, bærekraft service, design og systemleveranser er viktige peilemerker i Komproments DNA.

Folkene bak:
Firmaet ble stiftet i 1999 og ligger i Svenstrup, sør for Aalborg.
Stifterne / eierkretsen, som fortsatt er 100 % med i hverdagen innenfor hvert sitt ansvarsområde, er 3 venner, og 2 av dem er brødre.

I godt og vel 20 år har denne mix-en av vennskap og familie fungert veldig bra.
Sammen har eierne over årene skapt en krevende, men også morsom, arbeidsplass for en stadig voksende flokk med svært erfarne og engasjerte medarbeidere.
Alles mening teller, og det er ikke langt fra tanke til handling.

Alle ansatte er vant til å ta ansvar og beslutninger, og firmaet jobber med overskuddsdeling.

Om Os
Byggeriets-Miljoepris-2018_1

Priser

• SME Star Award 2018
Komproment fikk prisen for å ha utviklet bærekraftige og konkurransedyktige fasade- og takelementer som kan skilles fra hverandre og gjenbrukes.

• Byggeriets Miljøpris 2018
Komproment vant prisen for sine bærekraftige og nyskapende tak- og fasadesystemer. Løsningene, som er basert på tegl og naturskifer, er Cradle to Cradle (C2C)-sertifiserte på sølvnivå. Det er mulig å integrere solcellepaneler direkte i tak- og fasadeløsningene. Løsningene kan skilles fra hverandre etter endt bruk, og alle komponentene i systemene kan gjenbrukes.

Cradle to Cradle

Vi er Cradle to Cradle-sertifiserte, noe som betyr at de sertifiserte produktene er designet for atskillelse og dokumentert bærekraftige i samarbeid med vuggetilvugge.dk i Danmark.

Den senere atskillelsen og muligheten for det er tenkt inn i designet. Produktene er testet, og vi vet hva de inneholder. Det som ikke senere kan atskilles og gjenbrukes i en fasade eller annet bygg, resirkulerer vi via samarbeidspartnere som er eksperter innenfor nettopp deres områder.

Header-C2C-960x496