MILJØ OG CSR

CSR-innsatsen i Komproment tar utgangspunkt i arbeidet med Cradle to Cradle. Innsatsen og rammene for vår innsats henter inspirasjon fra FNs Global Compact som er verdens største, frivillige initiativ for virksomheters samfunnsansvar. Vi jobber målrettet med å oppfylle og ta vårt ansvar innenfor de rammene vi jobber ut fra. Utgangspunktet for å treffe de korrekte valgene er prinsippene i Cradle to Cradle. Komproment forsøker og bestreber seg på å agere som en samfunnsbevisst virksomhet som både internt og eksternt tar ansvar for at arbeidsforhold og andre forhold overholdes innenfor en etisk fastsatt ramme.

komproment---csr
PRBX-Code-of-conduct-1300x800
 • Mangfoldighet:

  Vi prøver å favne og akseptere mangfoldighet hvor vi avspeiler et globalt samfunn. Dette gjelder både i forhold til kjønn, utdannelse, etnisitet, religion, seksualitet, alder og arbeidsevne.

   

 • Menneskerettigheter:

  Vi agerer og handler i tråd med menneskerettighetene. Vi stiller de samme krav til våre samarbeidspartnere rundt omkring i verden.

   

 • Miljøhensyn:

  Vi prøver å skape gode betingelser internt og eksternt. Vi tror på at det er en sammenheng mellom et godt miljø og en høy motivasjon. Vi forsøker å drive virksomhet med fornuft og med et ønske om å gi kommende generasjoner de beste betingelser.

   

 • Anti-korrupsjon:

  Vi er en etisk forsvarlig virksomhet som forsøker å handle med hode og hjerte. Vi tar avstand fra korrupsjon og inngår ikke uetiske avtaler.

   

 • Lovkrav og overholdelse:

  Vi overholder som et minimum gjeldende, nasjonal lovgivning og går gjerne lenger hvis det gir mening.