BEVISAT HÄLLBART BYGGANDE

Vad betyder hållbar byggnation för dig som kund?


Du har valt en leverantör som fokuserar på miljön och på att din produkt är hållbar och kan ingå i ett kretslopp. Du har valt ett företag som genom sitt samarbete med underleverantörer och transportörer strävar efter att producera och leverera dina varor med minsta möjliga negativa miljöpåverkan. Detta blir möjligt eftersom Komproment samarbetar med företag som har ett arbetssätt och en värdegrund som bidrar till att säkerställa goda miljömässiga förhållanden. För dig som kund innebär ditt köp av fasadprodukter från Komproment att du samtidigt köper en fasad som är dokumenterat hållbar. Den kan monteras och monteras ned igen.


Vi arbetar med begreppet ”scrap value”, som innebär att din fasad har ett värde vid demonteringen eftersom alla fasadens delar kan återanvändas. Din fasad behåller med andra ord sitt värde under många år framöver.

5S3A5365

Kort sammanfattning:

  • Du får en fasad som är dokumenterat hållbar.
  • Du gör ett resursmedvetet val av byggmaterial.
  • Du gör något bra för miljön genom att tänka på hållbarheten.
  • Du köper en fasad vars innehåll är dokumenterat och som behåller sitt värde eftersom
    vi vet vad den består av.