CRADLE TO CRADLE

Produkterna i C2C-sortimentet är designade för återanvändning och dokumenterat hållbara i samarbete med vuggetilvugge.dk i Danmark.


Det innebär att möjligheten att återvinna och återanvända ingår i designen. Produkterna är testade så att vi vet vad de innehåller, och det som inte senare går att separera och återanvända i en fasad eller annan byggnadsdel återvinner vi via våra samarbetspartners, som är experter inom sina respektive områden.

bio-technosphere
0004
0001

Komproment arbetar enligt principerna i Cradle to Cradle och är certifierat på silvernivå med fem produkter.

C2C-certifieringen har uppnåtts eftersom produkterna inte innehåller skadliga ämnen, och de består av komponenter som kan separeras från varandra. Certifieringsprocessen har genomförts i samarbete med Vugge til Vugge ApS i Danmark.

Certifieringen omfattar följande produkter:

  • Vidar
  • Tegelspån
  • D Wall
  • Zappa
  • Naturskiffer, traditionellt