Skiffersten är en ren naturprodukt och innehåller inga kemiska tillsatser, den är underhållsfri och har minimal miljöpåverkan genom hela livscykeln. Egenskaper som gör naturstenen unik som miljövänligt material för tak och fasader.

Intresset för hållbara lösningar, både av miljömässiga och driftsekonomiska skäl, ökar snabbt bland byggfirmor och fastighetsägare i Norden. – Sverige ligger, som så ofta, i framkant, men även i Danmark ser vi en tendens till att både användare och myndigheter ställer allt högre krav på valet av material, säger Peter Duch, vd för NaverGruppen, som är specialiserade inom klassiska och hållbara tak- och fasadlösningar. – Vi är sannolikt de enda som klarar av att leverera ”hela paketet” med allt från monteringssystem till arkitektritade specialprofiler runt fönstren. Vi har varit verksamma i 25 år, så vi vet vad det handlar om, oavsett om du ska förnya en befintlig byggnad eller om du vill skapa något arkitektoniskt unikt som håller i flera generationer, fortsätter Peter Duch.

UNDERHÅLLSFRI SKIFFERFASAD STICKER UT I KONTROLLER

När det handlar om skiffer är det, utöver miljöaspekten, också ofta värt att beakta de låga monteringskostnaderna. 2007 byggdes de så kallade Skifferhusen i Helsingborg, ett radhusområde med 38 äganderätter ritade av Gert Wingård. En av dem som följde bygget från starten var Peabs projektledare Anders Bringert. Enligt honom har valet av skiffer på fasaderna bidragit till hållbarheten och är en garant för låg underhållskostnad för husägarna.

– Skiffer är ett enormt enkelt och bra material att jobba med, vilket är viktigt för oss som bygger. Vi kommer ofta under 1 000 DKK/m2 för monteringen. Att materialet dessutom är miljövänligt är naturligtvis en bonus. Vid tvåårsbesiktningen av fasaden i Helsingborg hittades inga fel. Nu har ytterligare fem år gått, och vi har fortfarande inte fått några anmärkningar. Tvärtom är alla mycket nöjda med materialvalet, berättar Anders Bringert.

Förutom att skiffer inte innehåller några kemiska tillsatser är det ett naturligt material som är klart att använda utan någon tillverkningsprocess. Detta i motsats till tegel, mursten, metalltakpannor, stålplåt och andra material som ofta kräver en stor mängd energi i produktionen.

Sunda Hus bedömer byggmaterial baserat på olika miljömässiga kriterier. Materialen klassificeras som A, B, C+, C eller D i ett miljödatasystem som tillämpas av såväl privata som offentliga fastighetsbolag. Skiffer från Nordskiffer fick A i i betyg – www.sundahus.se

Föreningen Byggvarubedömningen bedömer byggmaterial och delar in dem i tre olika nivåer: rekommenderas, accepteras och undviks. Systemet gör det möjligt för fastighetsbolag och byggfirmor att få tillgång till innehållet i och relevanta fakta om olika byggvaror. Skiffer från Nordskiffer uppnådde nivån ”rekommenderas” i bedömningen från hösten 2019 www.byggvarubedomningen.se