Med två nya serier skärmtegel visar tak- och fasadleverantören Komproment att verksamheten har blicken riktad mot framtiden vid utvecklingen av nya produkter. Serierna Pantheon och Colosseum, som finns i totalt 13 olika färger, har skapats för ventilerade fasadkonstruktioner och anpassats efter de designmässiga önskemål som vi har här i det tegelälskande Norden. Samtidigt lever de upp till byggherrarnas krav på hållbarhet, platsoptimering och begränsat behov av underhåll.

– För att optimera ytorna invändigt försöker man att minimera ytterväggarnas tjocklek, och det är möjligt med hjälp av ventilerade fasadkonstruktioner, berättar Kim Kristensen, försäljningsansvarig på Komproment.

– Skärmtegelsystem som Pantheon och Colosseum ger större frihet vid byggnationen. Man är inte beroende av frost- eller regnfria perioder, som man är när man murar. Efter monteringen är skärmteglet dessutom betydligt mindre underhållskrävande. Man behöver till exempel inte byta fogar, förklarar Kim Kristensen, som även påpekar att skärmtegel kan användas som designelement för ett modernt arkitektoniskt uttryck.

– Vi ser många byggnader i Skandinavien med fasadbeklädning som fortsätter upp på taket. Skärmtegel är väl lämpat för den typen av konstruktioner.

FÖR FRAMTIDEN
Skärmtegel kan levereras både som mycket små och mycket stora element, och liksom flera andra av Komproments skiffertak är de på väg att bli Cradle to Cradle-certifierade.

– Nutidens byggnader är framtidens råvarulager. Vi producerar inte material som bara kommer att kasseras längre fram. Allt är utvecklat så att kommande generationer kan separera och återanvända materialen när det är dags att riva byggnaden. Vi vill visa respekt för de resurser vi använder, säger Kim Kristensen.

DEN SVARTA LÅDAN
Alla tegelsystem från Komproment förses med en ”svart låda”.

– Vi samlar detaljerad information om samtliga material, ända ned till specifika ståltyper. De byggs in på en plats som arkitekten ritar in, så att man kan hitta informationen i framtiden. Det är bra för både miljön och ekonomin. Om råvarorna kan sorteras och finns angivna ned i minsta detalj kan de säljas för 100 procent av värdet. Det betyder att den byggherre som investerar i våra produkter får en resurs som även har ett värde när den ska återanvändas, förklarar Kim Kristensen.