Vad är DGNB?

När vi inom byggbranschen pratar om hållbarhet tänker vi ofta på enskilda produkter och material. Något som också är enormt viktigt. Men om vi vill gå steget längre måste vi också titta på byggprojektet som helhet för att komma fram till de mest optimala metoderna att bygga hållbart på. Det är nu möjligt, tack vare byggcertifieringen DGNB.

DGNB (som står för Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) är en byggcertifiering som består av dokumentationspaket. Den här certifieringen tar hänsyn till alla delar av byggnaden, efter att den har färdigställts. Vi har valt att genomföra den här certifieringen i samarbete med Ramboll, och har hittills dokumentationspaket för fasadsystemet VIDAR Tegelspån. Men det kommer garanterat fler.

DGNB förenklar arbetet

DGNB är ett hjälpmedel som syftar till att förenkla arkitektens arbete. DGNB-certifieringen fungerar som ett poängsystem från 0 till 100 %, där de olika delarna i en byggnad var för sig bidrar till den totala poängen. Om man till exempel ska bygga en DGNB-certifierad förskola i Oskarshamn går arkitekten igenom vilka material som ska användas i inomhusmiljön, på fasaderna, i gårdsmiljön etc., och alla dessa material och komponenter bidrar sedan med ett antal poäng.

Oftast inleds ett byggprojekt upp till flera år innan materialen ska tas i bruk. Om vi med hjälp av dokumentationspaket kan tillhandahålla så mycket information som möjligt om materialen redan från start gör vi arbetet enklare för arkitekterna.

Ett uttryck för den optimala byggnaden

En DGNB-certifiering och ett dokumentationspaket innebär inte per automatik att ett material enbart bidrar positivt. Det dokumenterar bara på vilket sätt du bidrar. Det betyder att du mycket väl kan genomföra ett byggprojekt som inte får särskilt många poäng.

Däremot kan DGNB i nuläget anses vara det mest hållbara tankesättet som finns. Du får nämligen högre poäng genom att genomföra ett byggprojekt som är så hållbart som möjligt. Höga poäng hänger med andra ord samman med större miljömässig hållbarhet och högre kvalitet. Samtidigt tar man naturligtvis även hänsyn till komfort, inomhusklimat och många andra aspekter i ett byggprojekt, och det finns därför många kriterier att bedöma utifrån.

Den totala poängen är en samlad bild av alla produkter och kriterier i hela byggnaden, och ju högre poäng, desto bättre. Det kan vara svårt att säga hur formeln för den optimala byggnaden ser ut. Men med DGNB kommer vi så nära som det i nuläget är möjligt, eftersom certifieringen tittar på byggnaden som helhet.
Vill du i stället ha en bedömning på produktnivå är certifieringen Cradle to Cradle-certifieringen mer relevant.