Vi är Cradle to Cradle-certifierade!

I två år har vi haft certifieringen Cradle to Cradle Certified™. En certifiering som prickar av 11 av FN:s 17 globala mål. Certifieringen hjälper till att hålla oss på tå, så att vi hela tiden förbättrar våra produkter och processer i förhållande till de krav som ställs för hållbarhet. Vilka kriterier Cradle to Cradle omfattar och vad vi gör för att leva upp till dem kan du läsa mer om här.

 

Vår påverkan på vår omgivning ska vara positiv.

FN:s globala mål
FN:s globala mål för hållbar utveckling antogs av världens stats- och regeringsledare 2015 och ska fram till 2030 sätta kursen mot en mer hållbar utveckling för oss människor och vår planet. De globala målen består av 17 konkreta mål som förpliktigar alla FN:s medlemsländer att avskaffa fattigdom och svält i världen, reducera olikheter, säkra god utbildning och bättre hälsa för alla samt anständiga arbetsvillkor och en mer hållbar ekonomiskt tillväxt.

Och hur hänger det här ihop med fasadkonstruktioner?
Eftersom vi producerar material, använder naturens resurser, anställer människor och så vidare har vi påverkan på flera av de parametrar som styr de globala målen. Och denna påverkan vill vi gärna ska vara så positiv som möjligt. Det säkerställer vi genom Cradle to Cradle-certifieringen.

 

Vad är Cradle to Cradle?
Cradle to Cradle Certified™ är en produktcertifiering som gör en helhetsbedömning av företagets produkter – från råvara till färdig produkt. Cradle to Cradle tar ställning till hela processen, från början till slut (eller ”vagga till vagga”). Den analyserar de råvaror som används, medarbetarnas villkor och mänskliga rättigheter, underleverantörer, processer för återanvändning osv.
På Komproment tillämpar vi FN:s globala mål och Cradle to Cradle som styrverktyg för att se till att de produkter vi tillverkar har bästa möjliga påverkan på människor och miljö. Och det passar perfekt ihop med vårt koncept.

 

Takfasader med attityd
Vår spetskompetens är att bygga fasader – ända inifrån bakväggen och ut till den fasad du kan se från gatan. Och den här kompetensen stämmer väl överens med Cradle to Cradle-tankesättet ”design to disassemble” – alltså att du ska kunna dela upp materialen i sina ursprungliga komponenter och göra en fullständig sortering av allt som har använts i byggnaden. Det säkerställer att materialen får ett högre värde och enklare kan återanvändas eller återvinnas.
Det här tankesättet har vi integrerat i vårt fasadarbete genom något som vi kallar ”den svarta lådan”. Den svarta lådan är vårt materialpass, som i detalj beskriver vad våra system och projekt består av, så att du kan dela upp dem i optimala komponenter när du ska montera ned en byggnad igen. Du kan läsa mer om vårt materialpass här.

Allt eftersom har vi dessutom upptäckt att Cradle to Cradle är ett perfekt styrverktyg för oss när vi arbetar med företagets kultur samt med producenter och samarbetspartners. Certifieringen och de satsningar blir nämligen ett intyg som visar för våra intressenter att de produkter vi levererar är korrekta – även på det här området.

 

Hur blir vi Cradle to Cradle-certifierade?
Själva bedömningen av om vi lever upp till kriterierna står det danska företaget Cradle to Cradle ApSför, medan det är Cradle to Cradle Products Innovation Institute som genomför den slutgiltiga certifieringen.

För att uppnå Cradle to Cradle-certifieringen finns det en rad krav som vi som verksamhet måste leva upp till. Det omfattar bland annat de material vi använder, hur vår produktionsprocess ser ut, om våra leverantörer lever upp till specifika parametrar osv. Därför finns det även en rad praktiska åtgärder som vi löpande vidtar för att säkerställa att vi kan leva upp till de krav som certifieringen såväl som vi själva ställer.

Exempelvis besöker vi de produktionsanläggningar vi använder och skifferbrottet i Spanien som levererar råvaran för att säkerställa att arbetsvillkoren och processerna ser ut som de ska. Vi genomför löpande tester av våra produkter för att kontrollera att de lever upp till certifieringen. Vi arbetar målinriktat med strategier för hur våra produkter ska kunna återanvändas i nya byggnader. Dessutom har vi en uppförandekod som alla våra underleverantörer måste underteckna.