Vilka är vi?

Företaget är aktivt inom byggindustrin med utveckling och försäljning av tak och fasader i Danmark och på utvalda exportmarknader.


De främsta material som Komproment arbetar med är tegel, skiffer och betong. Kvalitet, hållbarhet, service, design och systemleveranser är viktiga hörnstenar i Komproments DNA.
Personerna bakom:
Företaget grundades 1999 och ligger i Svenstrup söder om Ålborg i Danmark.


Grundarna/ägarna består av tre vänner, varav två bröder, som fortfarande är helt involverade i den dagliga driften genom var sitt ansvarsområde.


Den här kombinationen av vänskap och familjeband har fungerat riktigt bra i över 20 år.
Tillsammans har ägarna genom åren skapat en arbetsplats med höga krav, men också högt i tak, för en ständigt växande grupp av mycket erfarna och engagerande medarbetare.


Allas åsikt räknas, och det är inte långt från ord till handling.
Alla anställda är vana att ta ansvar och fatta beslut, och företaget tillämpar ett bonussystem.

Om Os
Byggeriets-Miljoepris-2018_1

UTMÄRKELSER

• SME Star Award 2018
Komproment fick utmärkelsen för att ha utvecklat hållbara och konkurrenskraftiga fasad- och takelement som kan separeras och återanvändas.

• Byggeriets Miljøpris 2018
Komproment vann priset för sina hållbara och nyskapande tak- och fasadsystem. Lösningarna, som består av tegel och naturskiffer, är Cradle to Cradle-certifierade (C2C) på silvernivå. Det går att integrera solcellspaneler direkt i tak- och fasadlösningarna. Lösningarna kan separeras efter användningen, och alla komponenter i systemen kan återanvändas.

Cradle to Cradle

Vi är Cradle to Cradle-certifierade, vilket betyder att de certifierade produkterna är dokumenterat hållbara och har designats för återvinning och återanvändning i samarbete med vuggetilvugge.dk i Danmark.


Det innebär att möjligheten att återvinna och återanvända ingår i designen.

Produkterna är testade så att vi vet vad de innehåller, och det som inte senare går att separera och återanvända i en fasad eller annan byggnadsdel återvinner vi via våra samarbetspartners, som är experter inom sina respektive områden.

Header-C2C-960x496