Kornets-hus---Pantheon-Nordic-red

För Komproment är det naturligt att tänka på miljö och hållbarhet i vardagen.

 

I samband med detta arbetar vi med ärlighet, hög etik och moral i allt vi företar oss. Vi tillämpar styrverktyg som bidrar till att säkerställa att vi hela tiden bedriver vår verksamhet med hög moral och i linje med uppsatta regler och normer.
Ärligheten är viktig för oss, oavsett om det handlar om material eller att vi uppträder på ett korrekt sätt gentemot våra samarbetspartners. Komproment har valt att inleda ett samarbete med Cradle to Cradle, som är det främsta styrverktyget i vår strävan att vara en god samarbetspartner för tak och fasader.

I Ryhaven i utkanten av Århus har man valt material som med tiden får en fin patina, med fasader klädda i tegelspån och trä.

 

Renoveringen av Ryhaven representerar en helt ny typ av renovering av hyresbostäder: För första gången i Danmark används moduler vid en renovering, när nya bostäder byggs på de befintliga grunderna. De nya bostäderna är moderna både i fråga om energikrav och om familjernas ökade behov av flexibel inredning.

Bostäderna i Ryhaven lever upp till kraven 2020 – en markant förbättring i jämförelse med de tidigare byggnaderna. Modulerna är prefabricerade och färdigmonterade när de levereras på byggplatsen. Det innebär att byggtiden blir fem månader kortare och byggavfallet minskar.